ติดต่อเรา

สมาคมส่งเสริมวิชาชีพนักวินิจฉัยสถานประกอบการ (ประเทศไทย)

678/242 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ (ซอย 5) ซอยพัฒนาการ 44 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 094 651 4525